facebook

Wie zijn wij

Missie
De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan hardschuim-fabrikanten (NVPU), streeft naar een gezond en evenwichtig ondernemingsklimaat in Nederland en Europa voor haar leden. De leden zijn actief in de productie en verwerking van polyurethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) hardschuim dat wordt toegepast als thermische isolatie in de bouw.
De NVPU staat voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en producten en richt zich op vermindering van het gebruik van energie.

Doel
De NVPU heeft als doel de belangen van haar leden te behartigen. Hoe divers en verschillend de leden ook zijn, de NVPU beoogt een gezamenlijke visie over relevante vraagstukken te formuleren om zo daadkrachtig de branche te vertegenwoordigen. Zo streeft de NVPU naar een technische, economische en juridische omgeving, waarin een gezonde bedrijfsvoering voor al haar leden mogelijk wordt gemaakt.

De NVPU richt zich daarbij op het:

 1. Monitoren van relevante ontwikkelingen binnen de sector.
 2. Informeren van de leden over deze ontwikkelingen.
 3. Bieden van een platform voor overleg met de leden.
 4. Binden van de leden.
 5. Uitdragen van het verenigingsstandpunt in brede zin.
 6. Informeren van beleidsmakers en -bepalers.

De werkwijze van de NVPU is cyclisch en laat zich als volgt samenvatten:

 1. Signaleren van externe invloeden.
 2. Bestuderen van deze ontwikkelingen.
 3. In kaart brengen van de consequenties ervan voor de leden.
 4. Ontwerpen van een reactie en formuleren en uitdragen van het NVPU-standpunt.
 5. Evalueren van de cyclus.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op: