facebook

Levenscyclusanalyse PU

Als we kijken naar de duurzaamheid van PU isolatie kunnen wordt dat doorgaans gedaan op basis van levenscyclusanalyse (LCA). Bij LCA wordt de hele levenscyclus van een product geanalyseerd. Vanaf de winning van grondstoffen tot productie, gebruik, hergebruik tot en met afvalverwerking. PU isolatie presteert hier zeer goed in.

LCA in een notendop

Vanuit de Europese regelgeving zijn en worden er heel wat beleidsinstrumenten ontwikkeld die duurzame ontwikkeling moeten stimuleren (o.a. Milieukeur, Ecolabel, MPG, …) . Al deze beleidsinstrumenten worden wetenschappelijk onderbouwd middels de Levens Cyclus Analyse (LCA). Het is een methode waarbij eigenschappen van een product tijdens de hele levensduur beoordeeld worden op hun milieu-impact.

De volgende zaken worden beoordeeld in de Levens Cyclus Analyse van PU :

 • levensduur van het product
 • winning en transport van grondstoffen
 • productie en transport
 • verwerking van productieafval
 • transport naar de bouwplaats
 • verliezen op de bouwplaats
 • verwerking van bouwafval
 • emissie gedurende de gebruiksfase
 • onderhoud en vervangingen van het product
 • sloop van het product uit een gebouw
 • transport naar de stort, recycling installatie
 • verwerking in de afvalfase

Als je naar deze punten kijkt wordt gelijk duidelijk waarom PU goed scoort in de LCA. Een lichtgewicht product heeft minder impact qua transport. Restanten tijdens de productie worden maximaal hergebruikt. Grondstoffen kunnen teruggewonnen worden en PU kan uitstekend gerecycled worden. Laten we bovendien niet vergeten dat je door met PU te isoleren vooral bespaart op energiegebruik en dat er door de excellente isolerende eigenschappen en het lichte gewicht ook bespaard wordt op overige bouwmaterialen

De levensduur van PU isolatie is net zo lang als die van het gebouw waar het in verwerkt is. Het hoeft dus nooit vervangen te worden. Dat is duurzaam materiaalgebruik.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op: