facebook

Als je slim bent, kies je voor PIR

08 – PIR is licht

PIR is licht

Slimme mensen denken na. Kijken naar feiten en niet naar meningen. En feit is dat door het lichte gewicht en de hoge isolatiewaarde per m2 ook het vervoer licht en zuinig is. Goed voor het milieu, goed voor de verwerker. Als je slim bent, kies je voor PIR.

Met een gewicht 32 kg/m³ is PIR een lichtgewicht isolatiemateriaal. Ter illustratie, alternatieve gangbare isolatiematerialen kunnen wel meer dan 120 kg/m³ wegen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat je voor het isoleren van een plat dak van 3.000m2 van een bedrijfshal met alternatieve gangbare isolatiematerialen ongeveer 70.000 kilo zwaarder uit bent dan met PIR. Maar ook heb je een dikte van 230mm nodig, in plaats van 140mm PIR om dezelfde Rd-waarde van 6.0 te halen*.

70.000 kilo lichter betekent aanzienlijk minder druk op de constructie. Door met PIR te isoleren, verlaag je deze druk. Daarnaast heb je er minder materiaal van nodig, waardoor je minder CO2 verbruikt.

*Berekend met een gangbare lambdawaarde van 0.038 en een gewicht van 120kg/m³ voor steenwol.

Wie slim is, kiest voor PIR

Uitgebreidere informatie over het integrale milieueffect van het  gewicht en de isolatiewaarde van PIR vind je via onderstaande link:

Wilt u meer informatie, neem dan contact op: