facebook

Als je slim bent, kies je voor PIR

01 – PIR constructies zijn brandveilig

PIR constructies zijn brandveilig

Slimme mensen denken na. Kijken naar feiten en niet naar meningen. En feit is dat PIR zelfdovend is waardoor er net zulke brandveilige constructies samen te stellen zijn als met onbrandbaar geclassificeerde isolatiematerialen. Als je slim bent, kies je voor PIR.

Het brandgedrag van een constructie geeft aan hoe lang het duurt voordat bouwelementen hun functie verliezen wanneer er brand uitbreekt. Volledig onbrandbare constructies bestaan niet. Je kunt het brandgedrag van een constructie namelijk niet voorspellen op basis van de classificering van individuele materialen. Het brandgedrag wordt bepaald door de eigenschappen van alle materialen waaruit een constructie is opgebouwd én de interactie tussen die materialen.

Daarom is het belangrijk om het brandgedrag van constructies altijd aan te tonen met een representatieve test, zeker in toepassingen met een verhoogd risico. Voorbeelden van zulke gestandaardiseerde tests zijn een SBI-test (Single Burning Item) of een grootschalige, realistische test op een gevel. De  gekozen testmethode is afhankelijk van de toepassing van de constructie.

Ieder materiaal heeft eigenschappen die relevant zijn in de toepassing (het brandgedrag van de constructie beïnvloeden) maar die niet blijken uit de test op basis waarvan geclassificeerd wordt. Zo zal PIR bij afnemende intensiteit van de brand vanuit zichzelf doven en niet blijven doorbranden. In andere woorden, PIR heeft energie van een brand nodig om te branden maar zal zichzelf niet in brand houden. Deze en andere eigenschappen van PIR, zoals dimensionele stabiliteit en luchtdichtheid, zorgen ervoor dat constructies die zijn voorzien van een PIR-isolatie goede weerstand bieden tegen brand. En tot vergelijkbare veiligheidsniveaus kunnen leiden als constructies met als “onbrandbaar” geclassificeerd isolatiemateriaal. Sterker nog, toepassing van PIR kan zelfs resulteren in een betere prestatie.

Brandveiligheid van een gebouw behelst overigens wel meer dan alleen het brandgedrag van de constructie. Compartimentering, detectie, vluchtroutes, aanwezigheid van sprinklers et cetera zijn allemaal van invloed op de uiteindelijke brandveiligheid van een gebouw. NB: per 1 juli 2022 zijn rookmelders in woningen verplicht in Nederland.

Wie slim is, kiest voor PIR

Uitgebreidere informatie over de brandveiligheid van PIR vind je via onderstaande links:

Wilt u meer informatie, neem dan contact op: