Levenscyclusanalyse (LCA)

/Levenscyclusanalyse (LCA)
Levenscyclusanalyse (LCA) 2015-03-24T15:43:16+00:00

Op basis van de meest recente update van de Levenscyclusanalyse van polyurethaan, blijkt dat PU zeer goed presteert en economisch zelfs beter scoort dan andere isolatie oplossingen.

  1. Isolatie moet niet op duurzaamheid worden beoordeeld op materiaalniveau maar op het niveau van de constructie. De materiaalkeuze kan immers niet los worden gezien van de constructie waarin het wordt toegepast. Het effect van de keuze voor een isolatiemateriaal kan ingrijpende gevolgen hebben voor het gewicht, de dikte van het materiaal en daarom de uitvoering van de constructie. Dit heeft onmiskenbaar zijn invloed op de economische efficiency en de milieuprestatie.
  2. Uitingen als duurzaam, groene energie, biobased en milieuvriendelijk zijn veelal losgekoppeld van de toepassing in de bouwconstructie. Deze aanduidingen zeggen op zich niets over de inhoud van het materiaal en zouden zonder de noodzakelijke toelichting niet moeten worden gehanteerd, omdat het de gebruiker schijninformtie verstrekt.
  3. Het aandeel van isolatiemateriaal in de totale milieubelasting van een gebouw is zeer laag, naar schatting slechts enkele procentpunten. En dan te bedenken dat de voordelen in de gebruiksfase vele malen grote zijn dan de effecten zoals in de LCA beschreven. Zelfs in gebouwen die als laag energieverbruikend worden beschouwd, fluctueert het verbruik van energie toch nog tussen 70 en 90% van de oorspronkelijk benodigde hoeveelheid energie.
  4. Aanpassen van bijvoorbeeld de normen, de wijze van berekenen en toetsen en wijziging van nationale uitvoeringsregels zijn uiteraard van invloed op de vergelijkbaarheid van de milieugegevens in de EPD (Enviromental Product Declaration). Het is dan ook niet altijd mogelijk om alle indicatoren die van invloed zijn op de LCA van verschillende ontwerpoplossingen met elkaar te vergelijken.
  5. Door het uitstekende isolerend vermogen van PU en de goede milieuprestaties, is PU niet alleen vergelijkbaar met andere op de markt zijnde isolatiematerialen, maar is het in bepaalde uitvoeringsvormen zelfs beter dan bijvoorbeeld minerale wol of EPS.