FAQ

/FAQ
FAQ 2016-10-26T10:31:53+00:00

Veel gestelde vragen

Wat is isolatie?
Isolatie, die in de bouw wordt toegepast zorgt er voor dat een gebouw in de winter warm en in de zomer koel blijft. Het isolatiemateriaal is meestal aan het oog onttrokken, maar op heel veel plaatsen aanwezig.

Waarom is isolatie belangrijk?
Isolatie is om verschillende redenen één van de belangrijkste onderwerpen in het bouwbestek. Isolatie zorgt voor een gerieflijke binnentemperatuur en garandeert een aangename woon- en werkomgeving. Het beperkt het energieverbruik en de energiekosten, het helpt bij het bestrijden van de klimaatverandering en het draagt bij tot het veiligstellen van de energievoorziening.

Loont het om woningen te isoleren?
In Europa wordt ongeveer 40% van alle energie in gebouwen verbruikt, waarvan 60% voor verwarming. Goede isolatie is één van de eenvoudigste en belangrijkste dingen die we kunnen doen om het energieverbruik te verminderen en de klimaatverandering te bestrijden. PU-isolatie is één van de meest doeltreffende soorten isolatiemateriaal en bereikt een zeer hoog thermisch rendement met een geringe dikte. Met een lambdawaarde (thermische geleidbaarheid) van maar 0,022 W/m.K kunnen in vergelijking met andere isolatiematerialen voor gelijkwaardige isolatiewaarden (U-waarden) met veel geringere diktes worden volstaan.

Wat is polyurethaan?
Polyurethaan, afgekort “PU”, is een veelzijdig materiaal met belangrijke eigenschappen. Het is sterk, duurzaam, veilig en biedt comfort. In veel producten wordt het toegepast. Elke keer als je in een auto stapt, een koelkast opent, in een ziekenhuisbed ligt of een paar sportschoenen aantrekt, is de kans groot dat een deel van deze voorwerpen polyurethaan bevat. Door de veelzijdigheid van PU kiezen veel producenten voor het gebruik van PU. Het is daarom niet verwonderlijk dat zodra men een gebouw wil gaan isoleren men dat bij voorkeur kiest voor polyurethaanisolatie.

Wat is polyurethaan- of PU-isolatie?
PU-isolatie is één van de meest doeltreffende isolatiematerialen. Het is licht van gewicht, eenvoudig te hanteren en aan te brengen. Door de lage thermische geleiding kun je, om dezelfde energieprestatie te verkrijgen, met een veel dunnere laag volstaan in vergelijking met de meeste andere isolatiematerialen. Het is ook uitermate veelzijdig en kan in de gehele gebouwschil worden gebruikt.

Wat is het verschil tussen PUR en PIR?
Zowel PUR (polyurethaan) als PIR (polyisocyanuraat) behoren tot de familie van polyurethanen, waarbij PIR feitelijk een modificatie is van PUR. Beide varianten isoleren uitstekend en kunnen overal worden toegepast. Het meest opvallende verschil tussen beide soorten is dat PIR, bij direct contact met de vlam, verkoolt aan het oppervlak. Daarbij wordt een beschermende laag gevormd, waardoor PIR nog betere brandwerende eigenschappen heeft.

Op welke manieren kan PU-isolatie worden gebruikt?
Omdat het zo veelzijdig is, wordt PU-isolatie in verschillende vormen gebruikt, zoals isolatieplaten, isolatieblokken, sandwichpanelen, sprayisolatie en als isolatie voor leidingen gebruikt.

Waarvoor kunnen harde PU-isolatieplaten worden gebruikt?
PU-isolatieplaten kunnen worden gebruikt voor gevels, vloeren en daken. De isolatieplaten kunnen al dan niet worden bekleed met een grote verscheidenheid aan materialen, zoals papier, bitumen, glasvlies of gipsplaat, maar in de meeste gevallen wordt aluminium toegepast.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van PU-isolatie?

 • PU heeft een hoge isolatiewaarde;
 • PU is licht in gewicht
 • PU is drukvast
 • PU is beloopbaar
 • PU is ongevoelig voor vocht
 • PU is inert
 • PU kan eenvoudig op maat worden gemaakt
 • PU kan eenvoudig worden verwerkt
 • PU heeft geen ondersteunende constructie nodig
 • PU schuim bevat geen vezels

Isoleert PU beter dan andere isolatiematerialen?
De eigenschap van isolatiemateriaal is dat het warmte of koude slecht geleid. Dus hoe slechter de thermische geleiding des te beter het isolerend effect. Om hetzelfde isolatie-effect te verkrijgen heb je, afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal, een bepaalde dikte nodig. Als je in een bepaalde situatie een 100 mm dikke PU-plaat nodig hebt, dan moet je voor polystyreenschuim een dikte van 146 mm, voor geëxtrudeerd polystyreen 150 mm, voor steenwol 154 mm en voor houtwol 167 mm hebben. Polyurethaan heeft dus een beduidend hoger rendement dan traditionele isolatieproducten. 

Kan PU gebruikt worden in gevels?
Of je nu met houtskeletbouw, spouwmuren, geventileerde gevels of binnengevelisolatie werkt, met PU-isolatie is het eenvoudig om de gewenste U-waarden te verkrijgen. Het feit dat dit bereikt wordt met geringe diktes, betekent dat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut en andere bouwkosten, zoals bredere houtstijlen of langere bevestigingsmiddelen, beperkt kunnen blijven Isolatie wordt echter niet alleen in gevels gebruikt. In solide muren kan het zowel intern, in de vorm van geïsoleerde gipsplaten, of extern achter pleistermortel worden toegepast. Natuurlijk is het, als het intern gebruikt moet worden, beter als het zo dun mogelijk is. PU heeft dus een groot voordeel boven andere soorten isolatiemateriaal als de beschikbare woonruimte zo goed mogelijk moet worden benut. Dat maakt PU ook bijzonder geschikt voor het gebruik bij renovatie.

Heeft PU ook voordelen tijdens het aanbrengen?

 • PU weegt heel weinig, waardoor de belasting van de constructie beperkt blijft. Bij platte daken kan het gewicht van bijvoorbeeld steenwolisolatie 5 tot circa 10 keer zo hoog zijn bij een vergelijkbare Rd-waarde.
 • Omdat PU veel lichter is, kan het sneller en gemakkelijker worden geïnstalleerd. Er zijn geen aparte steunconstructies nodig, waardoor het werk sneller klaar is.
 • PU-schuim bevat geen irriterende, losse vezels. Het kan eenvoudig zonder speciale uitrusting, zoals een gezichtsmasker en handschoenen, worden gehanteerd.

Is PU beloopbaar?
In tegenstelling tot sommige vezelachtige producten, is PU beloopbaar en geschikt om, zonder voorzieningen, normale onderhoudswerkzaamheden aan de installaties op het dak uit te voeren. Na herhaalde belasting verliezen sommige andere materialen hun drukvastheid, wat kan leiden tot een diepe voetafdruk in het dakpakket. De belasting van de dakbedekking kan daarbij scheuren of een perforatie veroorzaken, wat lekkage kan veroorzaken in het dak. Dat is bij PU niet aan de orde.

Is PU duurzaam?
Polyurethaan panelen kunnen gemakkelijk meer dan 50 jaar mee. Eén van de belangrijkste aspecten is hoe goed het rendement van de isolatie zal blijven in de tijd. Het is tenslotte een investering, waarmee je geld wil besparen en het milieu wil beschermen. Dat is alleen mogelijk als het thermisch rendement onveranderd blijft. Harde PU-isolatie met een dichte celstructuur ondervindt geen last van waterdamp of luchtinfiltratie, de λ-waarde blijft in vochtige toepassingen behouden, het kan niet doorbuigen of verzakken en het kan heel moeilijk worden ingedrukt. Dit staat garant voor een uitstekend rendement gedurende de gehele levensduur van het gebouw.

Is PU een veelzijdig materiaal?
PU-isolatie wordt op vele manieren toegepast en is beschikbaar in verschillende vormen. Zo zijn er isolatieplaten voor allerlei soorten daken, gevels, muren en vloeren, sprayisolatie, geïsoleerde paneelsystemen, vooraf geïsoleerde pijpleidingen, pijpleidingisolatie en koelcellen. Het kan even eenvoudig voor renovaties worden gebruikt als voor nieuwe woon- en bedrijfsgebouwen. Omdat het schuim geen losse vezels bevat, is het bijzonder geschikt voor projecten waar hoge eisen aan het klimaat worden gesteld. Het wordt toegepast in laboratoria, cleanrooms, operatiekamers in ziekenhuizen en in omgevingen waar voedsel wordt bereid of opgeslagen.

Draagt PU bij aan een beter milieu?
Gedurende haar gebruiksduur bespaart PU-isolatie ongeveer 80 keer meer energie dan nodig is om het materiaal te maken. Aan het einde van de levensduur kan het worden gerecycled of worden gebruikt voor energieterugwinning, waardoor het de vraag naar fossiele brandstoffen verder doet afnemen. Isolatie kan de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) verminderen en daarmee de klimaatverandering helpen bestrijden.

Is PU veilig?
Polyurethaan is absoluut niet gevaarlijk. PU-schuim irriteert niet en bevat geen vezels die in de lucht kunnen worden uitgestoten. PU is veilig en inert. Belangrijk is wel om te ventileren. Naarmate een woning beter wordt geïsoleerd, is het van belang om een adequaat ventilatieregime te hanteren. Regelmatig en effectief ventileren voorkomt atmosferisch vocht in het binnenklimaat, oppervlaktecondensatie, schimmelgroei, stofmijten en daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen.

Is PU brandveilig?
Polyurethaanisolatie bezit goede brandwerende eigenschappen. Het is een thermoharder en biedt goed weerstand aan hoge temperaturen. Het smelt, smeult of druppelt niet en begint pas bij temperaturen boven 200 graden Celsius te ontleden.
De toepassing van polyurethaanisolatie in bouwconstructies bepaalt de uiteindelijke brandveiligheid van een gebouw. Het wordt afgeschermd door plaatmateriaal, stenen of dakbedekking. In zijn algemeenheid wordt isolatiemateriaal zo verwerkt dat het niet direct aan vlammen blootstaat. In een spouwmuur bijvoorbeeld, spelen de brandeigenschappen van het isolatiemateriaal geen rol. Spouwmuren zijn namelijk geen belangrijke brandhaarden en brand verspreidt zich ook niet gemakkelijk via een spouwmuur.
Uit de praktijk blijkt overigens dat bij brand de isolatie niet significant bijdraagt aan de ontwikkeling ervan. De bijdrage van isolatie is bijna altijd verwaarloosbaar klein in vergelijking met bijvoorbeeld de inventaris.

Kan PU tegen vocht?

Polyurethaan isolatiemateriaal is bij uitstek geschikt voor toepassingen in een vochtige omgeving. Het neemt geen vocht op en blijft zijn oorspronkelijke vorm en isolatiewaarde behouden. Dit in tegenstelling tot isolatiematerialen die bestaan uit vezels en absoluut niet aan vocht mogen worden blootgesteld, omdat ze dan hun isolerend effect verliezen.

Wat is de soortelijke massa van PU?

De soortelijke massa, in de volksmond het soortelijk gewicht genoemd, van polyurethaanisolatie bedraagt circa 32 kg/mᶟ. Voor minerale wol ligt dat minstens een factor 4 hoger.

Hoe wordt PU geproduceerd?
De productie van PU vindt zijn oorsprong in fossiele grondstoffen, waarbij PU isolatie slechts verantwoordelijk is voor nog geen 0,04% van het jaarlijks wereldverbruik. Als je daaraan toevoegt dat PU 80 keer zoveel energie bespaart dan het bevat, kun je rustig stellen dat PU-isolatie een besparing oplevert van fossiele brandstoffen en dus een vermindering van het broeikasgas CO₂ tot gevolg heeft.

Is het materiaal vormvast?
Een belangrijk voordeel van PU-isolatie is dat het vormvast is, niet verzakt en eenvoudig aangebracht kan worden. Daardoor bestaat er weinig kans op openingen of koudebruggen. Dat betekent een grotere garantie op een blijvend hoog rendement tijdens de gehele levensduur van het gebouw.

Kan PU in hellende daken worden toegepast?
Om een comfortabele zolder te creëren wordt het dak steeds vaker van isolatie voorzien. PU-isolatieplaten bieden daarvoor een grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Ze kunnen boven, tussen of onder de gordingen worden aangebracht. Het gebruik van PU-isolatie voor het isoleren van hellende daken is even eenvoudig bij nieuwbouw als bij renovatie. Het thermisch rendement en de veelzijdigheid van PU-isolatieplaten zorgen ervoor dat het dakvlak in overeenstemming met de huidige normen geïsoleerd kan worden zonder waardevolle staruimte op te offeren. Het installeren van PU-isolatie boven de gordingen vermindert het risico van koudebruggen.

Kan PU in platte daken worden toegepast?
PU-isolatie is het meest gebruikte isolatieproduct voor platte daken. Het is licht in gewicht, goed beloopbaar en eenvoudig aan te brengen. Als gevolg van het voortreffelijke, thermisch rendement vormen de platen de dunste oplossing om te voldoen aan of zelfs het overtreffen van de huidige U-waarde.

Is PU een stabiel materiaal?
PU-isolatie biedt een goede drukvastheid, is veel lichter en eenvoudiger te hanteren dan andere isolatieproducten. PU-isolatie is beloopbar. Dit is een belangrijke eigenschap, vooral als het gebruikt wordt in platte daken, die waterdicht gemaakt worden met één laag folie. In tegenstelling tot sommige vezelachtige soorten isolatiemateriaal, wordt PU- isolatie niet ingedrukt als er op wordt gelopen, waardoor wateraccumulatie, scheuren en perforatie van de dakbedekking wordt voorkomen.

Kan PU worden toegepast in vloeren?
Vloerisolatie draagt in grote mate bij aan de vermindering van het energieverbruik. Door de toepassing van PU kan het thermisch rendement van een niet-geïsoleerde vloerplaat drastisch worden verbeterd.

Wat is de beste manier om een vloer te isoleren?
De enige praktische manier om een zwevende houten vloer te isoleren, is door de isolatie tussen de steunbalken te installeren. Indien vezelachtig materiaal wordt toegepast, moet je dat vanaf de onderzijde ondersteunen. Het risico van verzakkingen en de mogelijke vermindering van het rendement door luchtbeweging of vochtigheid zorgt ervoor dat dit een onzekere oplossing is. Harde PU-isolatie ondervindt geen last van deze problemen en werkt even goed onder een zwevende houten vloer als onder een betonvloer. PU-isolatie boven een constructievloer is onmisbaar bij vloerverwarming. Het voorkomt dat de warmte de vloer intrekt, waardoor het vertrek sneller verwarmd kan worden.

Kan PU-isolatie in bedrijfsgebouwen worden toegepast?
PU zit in allerlei soorten gebouwen, van ziekenhuizen tot scholen, in kantoren, winkels en sportstadions, en het verschaft een langdurig thermisch rendement. PU-isolatieplaten zijn bijzonder geschikt voor isolatie met folie op zogenoemde geprofileerde staaldaken. De isolatieplaten zijn eenvoudig te installeren, vormvast en beloopbaar.

Wat zijn stalen sandwichpanelen?
Sandwichpanelen zijn composieten, gemaakt van twee metalen platen (meestal van staal of aluminium), met een PU-isolatiekern daartussen. Tijdens het productieproces zet de PU-kern uit en hecht zich dankzij de zelfklevende eigenschappen automatisch aan de metalen platen, waardoor één sterk semistructureel paneel ontstaat. Deze panelen zorgen voor een voortreffelijk thermisch rendement met gegarandeerde blijvende isolatie en speciale luchtdichte aansluitingen.

Wat zijn de voordelen van stalen sandwichpanelen?
Eén van de voornaamste voordelen van het gebruik van stalen sandwichpanelen, in tegenstelling tot een opbouwsysteem, is dat het in één keer geïnstalleerd kan worden. Dat is minder arbeidsintensief, beperkt de bouwtijd en maakt het eenvoudiger om te voorspellen wanneer het project voltooid zal zijn. De geprefabriceerde panelen zorgen voor minder afval op de bouwlocatie en garanderen de kwaliteit van de installatie, doordat er veel minder risico op luchtlekken, koudebruggen en gebrekkige isolatie bestaat.
Stalen sandwichpanelen zijn verder bijzonder nuttig voor het verbeteren van het design van gebouwen, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Voeg bij dit alles ook nog de grote verscheidenheid aan kleuren en materialen die beschikbaar zijn – van golfprofielen tot geheel gladde, vlakke panelen, van hout, metaal of keramiek, allemaal met een voortreffelijk thermisch rendement.

Waar worden sandwichpanelen toegepast?
Je vindt met PU geïsoleerde sandwichpanelen in opslagplaatsen, kantoren, winkels, fabriekshallen, flats, scholen en ziekenhuizen. Ook de woningsector heeft de voordelen van het gebruik van composietpanelen ontdekt.

Kunnen sandwichpanelen worden toegepast in koelcellen?
PU-gevulde sandwichpanelen zijn bij uitstek geschikt voor koelcellen en -installaties. De vraag naar bevroren en gekoeld voedsel neemt steeds meer toe en of het nu om voedselverwerking, koeling of gekoelde opslag gaat. Voor al deze vereisten zijn PU-geïsoleerde sandwichpanelen in een grote verscheidenheid aan diktes beschikbaar. Panelen met een dikte van bijvoorbeeld 200 mm kunnen heel lage U-waarden van 0,11 W/m².K garanderen. De geringe luchtdoorlatendheid van ongeveer 0.5/m³/hr/m² of lager, draagt ook bij tot het geringe energieverbruik en de lage exploitatiekosten, of de temperatuur nu hoog of juist laag gehouden moet worden.

Kan PU-isolatie in een geconditioneerde omgeving worden gebruikt?
Naast een voortreffelijk, thermisch rendement, biedt PU-isolatie ook voordelen voor voedselproducenten, farmaceutische of andere bedrijven waar gezondheid en hygiëne voorop staan. Omdat de gesloten celstructuur van PU bestand is tegen water en stoom, kan er geen groei van schimmel of bacteriën ontstaan. Bovendien is het schuim ook vezelvrij, zodat er geen kans is op losse vezels, die de omgeving van de cleanroom zouden kunnen besmetten. Dit soort toepassingen vinden we in veel verschillende sectoren: winkels, voedselketens, banketbakkerijen, distributie en logistiek, farmaceutische bedrijven, hotels en grote recreatiecentra.

Is er ook PU in sprayvorm?
Spray van PU-isolatieschuim biedt een kostenbesparende en veelzijdige manier om allerlei soorten ruimtes te isoleren. Het PU wordt op de te isoleren onderlaag aangebracht door middel van een sprayproces. Het materiaal vormt een continue, gelijkmatige laag zonder naden of openingen, waardoor thermische bruggen worden geëlimineerd. Het wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om een zolder- of kruipruimte te isoleren. Net als alle soorten PU- isolatie heeft de sprayversie een lagere thermische geleidbaarheid dan veel andere gebruikte isolatieproducten en hoeft dus niet even dik te zijn om voor gelijkwaardige isolatie te zorgen.

Wat zijn de voordelen van sprayschuim?
Sprayisolatie is, voor het wordt aangebracht, een product dat weinig ruimte inneemt, waardoor de transportkosten beperkt blijven. Het kan eenvoudig worden aangebracht en er is geen bevestigingsmateriaal nodig, waardoor ook de verwerkingskosten laag blijven. Het aanbrengen van sprayisolatie moet altijd worden verricht door bevoegde aannemers.

Kan PU-schuim worden gebruikt als leidingisolatie?
PU-schuim wordt veelvuldig gebruikt voor de isolatie van pijpleidingen die warme of koude vloeistoffen vervoeren. Belangrijke toepassingen van met PU geïsoleerde leidingen zijn stadsverwarming en -koeling, olie- en gasleidingen en chemische fabrieken. De afgelopen 30 jaar hebben met PU geïsoleerde leidingen een record gevestigd op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en doeltreffendheid. Dankzij het ongeëvenaarde rendement en de eenvoudige toepassing, vervangen ze geleidelijk andere isolatiemethodes. Door de buitengewone isolatie-eigenschappen besparen ze energie en verbeteren de kosteneffectiviteit van leidingsystemen. Met PU geïsoleerde leidingen zorgen voor isolatie bij een groot temperatuurbereik, van -196°C tot ruim +150°C. De toepassingen variëren van kleine sanitaire leidingen met een doorsnede van 10 mm tot de grootste verwarmingsbuizen met doorsneden van 2000 mm en een isolatiedikte van 250 mm.