End of life

/End of life
End of life 2016-10-26T10:31:52+00:00

Polyurethaan heeft een lange levensduur. Het “leven” van PU-isolatie is echter nauw gekoppeld aan het “leven” van een gebouw waarin het is verwerkt en de renovatiecycli daarvan. Afhankelijk van de toepassing kan PU-isolatie op zijn minst 50 jaar op zijn plaats blijven. Duurproeven laten echter zien dat termijnen van zelfs 60 en 70 jaar realistisch zijn. Deze lange levensduur heeft uiteraard ook gevolgen voor het end of life van het isolatiemateriaal. Denk maar aan de gevallen waarin het wordt verontreinigd door andere producten tijdens de gebruikersfase zoals bakstenen, bitumen, lijm en roest. Om het materiaal na bewezen diensten op een verantwoorde wijze te verwerken, hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde.

Preventie

Door de hoge prijzen van de grondstoffen zoeken producenten voortdurend naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval te verminderen. Het is ook daarom dat de PU-industrie studie verricht naar productieprocessen met als doel die zodanig te ontwerpen dat tijdens de productiefase en tijdens de verwerking op de bouwplaats zo min mogelijk afval ontstaat.

Hergebruik
PU-isolatie is een product dat stabiel is, niet rot en bestand is tegen vocht. In de meeste gevallen worden PU-panelen mechanisch bevestigd, waardoor ze eenvoudig kunnen worden gescheiden en teruggewonnen. Vaak worden de zogenoemde sandwich panelen hergebruikt voor minder veeleisende toepassingen. Geschat wordt dat tot circa 10% PU op deze wijze wordt hergebruikt.

Recycling
PU-platen worden in de afvalfase gemalen en opnieuw verwerkt tot panelen van hoge dichtheid, die op hun beurt houten panelen vervangen. Gerecycled materiaal rot en schimmelt niet, is licht van gewicht en wordt toegepast in onder andere gevels en kozijnen.

Chemische recycling

Van chemische recycling is sprake zodra polyurethaan kan worden gescheiden in de oorspronkelijke polyolen. Daartoe zijn drie technologieën ontwikkeld: hydrolyse, glycolyse en aminolyse. Volgens de huidige stand van de techniek kan circa 30% van de polyolen in hardschuim worden teruggewonnen door glycolyse.

Energieterugwinning

Een doeltreffende oplossing voor de verwijdering van PU-houdend afval is het verwerken ervan onder terugwinning van energie. Polyurethaan bevat door haar grondstof olie, een grote hoeveelheid energie. Nadat PU tientallen jaren heeft gefunctioneerd als isolatiemateriaal, krijgt het een tweede leven, namelijk als brandstof. In die zin kan deze vorm van verwerken worden gezien als uitgesteld gebruik van brandstof. Het blijkt in de praktijk een rendabele wijze van verwerking.

Storten

Omdat in Nederland geen kunststof mag worden gestort is deze wijze van verwijderen niet aan de orde.