Loading...
Home 2018-05-25T10:37:16+00:00

Welkom bij de NVPU

De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-fabrikanten (NVPU) is de branchevereniging die de belangen behartigt van bedrijven in de polyurethaanisolatie-industrie. De NVPU streeft naar een gezond ondernemingsklimaat, staat voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en producten en richt zich op vermindering van het gebruik van energie.

nvpu_poly

Polyurethaan en de EPC

De Energie Prestatie Norm en de daarvan afgeleide Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), is een compromis norm, die nog altijd wordt gehanteerd…Lees verder >

nvpu_mileu

Polyurethaan en het milieu

Vooral als het gaat om duurzaamheid, kun je niet om polyurethaanisolatie heen. Het geeft niet alleen een forse energie- en kostenbesparing in het dagelijkse gebruik… Lees verder >

nvpu_subsidie

Subsidies bij renovatie

Energiebesparing zorgt voor minder CO2-uitstoot, lagere woonlasten en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien levert een efficiënt gebruik… Lees verder >

Reactie naar aanleiding van uitzending Zembla over Brandgevaar

Wij hechten belang aan brandveiligheid en onderschrijven de aandacht die televisieprogramma Zembla in de uitzending van 23 mei 2018 voor het onderwerp vraagt. Hoewel de uitzending laat zien dat er zeker ruimte voor verbetering is, behoort Nederland tot een van de brandveiligste landen van Europa. Uiteraard zijn wij van mening dat ieder slachtoffer er een teveel is en dat we altijd moeten blijven streven naar het optimaliseren van veiligheid.

Testen op realistisch constructieniveau
Het ontwerp van gebouwen alsmede testen op representatief constructieniveau zijn voor brandveiligheid van groot belang, evenals controle op de uitvoering en borging van bouwkwaliteit. Dit is een continu proces waar verbeteringen mogelijk zijn, waar brandveiligheid verder mee wordt geoptimaliseerd en waar ook de NVPU zich voor inspant.

Isolatiemateriaal niet bepalend voor brandverloop
Recente testen op realistische gevels van de Engelse overheid door BRE Global naar het verloop van de Grenfell-brand in 2017 wijzen uit dat het gebruikte isolatiemateriaal niet bepalend is geweest voor het brandverloop en de catastrofale gevolgen. De resultaten van BRE Global zijn recentelijk bevestigd na separaat onafhankelijk uitgevoerde vergelijkbare testen door Efectis Frankrijk.

Brandveiligheid wordt bepaald door samenstel constructie
De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door tal van factoren zoals vluchtroutes, compartimentering, brandoverslagvoorzieningen en ook de constructie. De brandeigenschappen van de constructie worden bepaald door het samenstel van de constructie en zijn niet terug te brengen tot een enkel materiaal zoals het soort isolatie.

Tot slot
De suggestie dat keuzes op basis van de brandklasse van isolatiematerialen een gebouw brandveiliger maakt zou kunnen leiden tot een schijnveiligheid. Dit doet onvoldoende recht aan het belang van brandveiligheid voor alle betrokkenen, bewoners en gebruikers, maar ook overheden en de uitvoerende en toeleverende partijen in de bouw.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

André Meester
+31 (0)6 39 14 44 42
andre.meester@nvpu.nl